Khoá học chứng chỉ quốc tế nâng cao thường niên lần thứ 14 do KAIPO-WIPO-KAIST-KIPA đồng tổ chức diễn ra từ ngày 6-9/11/2023 tại Seoul (Hàn Quốc) với sự có mặt của 38 thành viên từ các quốc gia trên thế giới tham dự. PGS.TS. Hồ Thị Thanh Vân đã có bài báo cáo trong buổi khai mạc Khoá học về chủ đề "Nghiên cứu vật liệu nano mới để tăng cường ứng dụng cho pin nhiên liệu". 
  • Ngày

    07/11/2023

  • Chia sẻ

Tin tức và sự kiện

VITECH báo cáo tại Seoul - Hàn Quốc (06/11/2023)

Khoá học chứng chỉ quốc tế nâng cao thường niên lần thứ 14 do KAIPO-WIPO-KAIST-KIPA đồng tổ chức diễn ra từ ngày 6-9/11/2023 tại Seoul (Hàn Quốc) với sự có mặt của 38 thành viên từ các quốc gia trên thế giới tham dự. PGS.TS. Hồ Thị Thanh Vân đã có bài báo cáo trong buổi khai mạc Khoá học về chủ đề "Nghiên cứu vật liệu nano mới để tăng cường ứng dụng cho pin nhiên liệu". 

Trong báo cáo tại Khoá học, PGS.TS Hồ Thị Thanh Vân đã giới thiệu về đất nước và con người Việt Nam, giới thiệu về VITECH, về trường Đại học Hoà Bình trong hệ sinh thái của tập đoàn Sovico

 

Các bài viết khác

Trường Đại học quốc gia ILan (Đài Loan)

NIU is one of the oldest institutions of higher education in Taiwan. NIU accredited as Taiwan Top 26% Universities by the Webometrics Ranking of World Universities (WRWU) in 2016, Top 3 Teaching Excellence National Universities in Taiwan and Top 10 national university in Taiwan in terms of teaching contribution to patents and technology transfer. VITECH is proud to be a strategic partner of NIU in trainning, research and technology transfer collaboration.

BStar Company

BStar Solutions is pioneering the Silicon Valley of Vietnam and Southeast Asia.

zalo