VITECH

VITECH is an Institute that belongs to Hoa Binh University, Vietnam- the ecosystem of Sovico Group. Established on 11th November 2022, on the basis of Decree No.69/QD-HĐT, under the authorization by the Chairman of the Hoa Binh University Council.

Trưởng các phòng ban

Quản lý các đơn vị phòng ban, chức năng tham mưu cho Ban lãnh đạo Viện

Ph.D TRAN CONG DIEU

Giám đốc Trung tâm tư vấn & Đào tạo Ngân hàng - Tài chính

Assoc.Prof.PhD VAN THI THAI THU

Giám đốc Trung tâm tư vấn & Đào tạo Công nghệ cao

MBA TRAN THI HANH

Trưởng phòng

Assoc.Prof.PhD HO THI THANH VAN

Ban quản lý KHCN&HTQT

PhD TRINH HONG KIEN

Trung tâm kiểm kê khí nhà kính và tư vấn thị trường cacbon

PhD HO TRONG LONG

Chuyên gia cao cấp Chương trình Tài nguyên, Năng lượng và Môi trường

MBA TRAN THI CHI

Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Khoa học Giáo dục

Tin tức & sự kiện nổi bật

Hình ảnh

VITECH is one of the leading units, creating a breakthrough of Hoa Binh University - Sovico Group in training, fostering, scientific research, technology transfer, international cooperation in the field of high technology and sustainable development.

Nghiên cứu

Xem thêm
zalo