Dự án

Sơ lược về Dự án

Sơ lược về Dự án

Vitech là tổ chức phối hợp thực hiện đề tài: Ứng dụng tự động hóa trong canh tác rau hữu cơ Bến Tre

Ứng dụng tự động hóa trong canh tác rau hữu cơ tại Bến Tre

Vitech là tổ chức phối hợp thực hiện đề tài: Ứng dụng tự động hóa trong canh tác rau hữu cơ Bến Tre

Chương trình nghiên cứu

Xem thêm

Tiêu chuẩn chất lượng

Xem thêm
zalo