Công ty Vitech

Đầu tư nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; đầu tư nghiên cứu sáng tạo và thử nghiệm, “ươm tạo” công nghệ mới; kết hợp đào tạo với nghiên cứu khoa học; triển khai sản xuất các sản phẩm công nghệ cao; bồi dưỡng, truyền bá áp dụng công nghệ tiên tiến; đào tạo thích nghi và đào tạo kỹ năng nguồn nhân lực phục vụ cho các khu công nghiệp; dịch vụ khoa học và công nghệ.

Khác

Xem thêm
zalo