Lãnh đạo Viện

VITECH sẽ là nơi thu hút được các nhà khoa học trẻ xuất sắc tiềm năng, các nhà khoa học có học hàm, học vị, uy tín cao được đào tạo bài bản, có kinh nghiệm làm việc ở nước ngoài và các trường đại học uy tín trong nước. Đồng thời xây dựng mạng lưới các nhà khoa học, chuyên gia đầu ngành ở Việt Nam và các chuyên gia trên thế giới cộng tác để xây dựng đội ngũ nhân lực đầu ngành làm nòng cốt để dẫn dắt, thúc đẩy và phát triển công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế ở tầm cao mới.

VITECH hướng đến xây dựng mô hình School/College thông minh vừa là phương thức vừa là mục tiêu của đại học 4.0 trở thành nơi đào tạo, nghiên cứu khoa học kiểu mẫu, góp phần làm thay đổi quan điểm giáo dục đại học hiện đại, tạo nhiều hơn các cơ hội cho người dân Việt Nam và du học sinh nước ngoài có thể lựa chọn môi trường học tập tiên tiến, đạo đức với chi phí hợp lý theo tiêu chí của mục tiêu phát triển bền vững (Sustainable Development Goals – SDG) toàn cầu.

VITECH thực hiện các nhiệm vụ đào tạo hướng đến cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế và chuyển giao công nghệ cho doanh nghiệp và địa phương về các lĩnh vực công nghệ cao, kinh tế xanh, liên ngành kinh tế - kỹ thuật, phục vụ cộng đồng hướng đến mục tiêu phát triển bền vững toàn cầu của mỗi quốc gia là thành viên Liên hiệp quốc trong đó có Việt Nam, từ đó nâng cao vai trò nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, góp phần để trường đại học Hòa Bình định vị rõ nét thương hiệu trên bản đồ đào tạo quốc gia và quốc tế về lĩnh vực phát triển bền vững.

Sứ mệnh - Tầm nhìn - Giá trị cốt lõi

Xem thêm

Hội đồng Khoa học và Đào tạo

Hội đồng KH&ĐT tham mưu cho Viện trưởng về các vấn đề liên quan đến việc triển khai, thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Viện

Xem thêm

News

06/11/2023

Xem thêm

NIU

06/11/2023

NIU is one of the oldest institutions of higher education in Taiwan. NIU accredited as Taiwan Top 26% Universities by the Webometrics Ranking of World Universities (WRWU) in 2016, Top 3 Teaching Excellence National Universities in Taiwan and Top 10 national university in Taiwan in terms of teaching contribution to patents and technology transfer. VITECH is proud to be a stragic partner of NIU in trainning, research and technology transfer collaboration.

Xem thêm

Khác

Xem thêm
zalo